Z historie firmy

      Firma byla založena v roce 1898 Josefem Vavruškou jako továrna na kachle a kachlová kamna. Po znárodnění byl závod součástí Východočeských cihelen.

      Od 1. 7. 1990 do 31. 12. 1991 byla firma samostatným státním podnikem. Poté byla vrácena v restituci bývalým vlastníkům. Od roku 1992 provozuje výrobu jeden ze dvou majitelů nemovitosti - rodina Kulhánkova spolu se společníky.

      Současná výroba tak přímo navazuje na dlouholeté tradice výroby keramiky v Hořicích.